Kroonenberg Totaal Techniek

TECHNIEK

gebaseerd op

vakmanschap

DISCLAIMER

De informatie  op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik.

Ondanks het feit dat Kroonenberg Totaal Techniek alles doet om een zo compleet mogelijke website weer te geven, kan deze onjuistheden bevatten. Wij hebben met zo groot mogelijke zorgvuldigheid de informatie, blogs, voorbeelden en suggesties samengesteld en deze o.a. geschreven met behulp van openbaar verkrijgbare informatie en eigen praktijkervaring. 

Kroonenberg Totaal Techniek kan voor eventuele onjuistheden op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden. Evenmin kunnen wij aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik, het onvermogen tot gebruik of de resultaten van het gebruik van informatie op deze site.